tirsdag 7. februar 2012

"Kravet om lojalitet er absolutt"

I papirutgaven av Avisa Nordland i dag har signaturen Bertil Zahl et innlegg med tittelen "En mekelig prosess." Han tar for seg valg kampflybase for Forsvaret, og for meg fremstår det som nokså åpenbart at han ikke kan ha lest Forsvarssjefens råd.

Det er ikke nødvendig å lese Forsvarssjefens råd for å ha en mening om valg av kampflybase, men det hjelper. Spesielt dersom man ønsker å forstå bakgrunnen for det rådet han har gitt.

Bertil Zahl innleder med å hevde følgende:
Prosessen rundt en fremtidig beslutning om lokalisering av nye kampfly er i seg selv en studie verdt og jeg er ikke sikker på om alt tåler dagens lys? I en rekke helt sentrale politiske dokumenter er det en klar rød tråd knyttet til viktigheten av nordområdene her er det bare plass til noen eksempler...
Deretter følger en tirade av eksempler som forsøksvis skal trekke Forsvarets evne til å følge politiske føringer i tvil. For meg må Zahl gjerne mene at personer i Forsvaret er mindre begavet enn godt er, men grunnen til at jeg reagerer på innlegget hans er først og fremst det siste avsnittet:
Hvis det er slik at vi sitter med en rekke helt sentrale offiserer som ikke har forstått eller ikke evner å ta innover seg klare politiske signaler, så har vi et alvorlig problem. De må selvfølgelig få ha sine egne meninger,men hvis disse overstyrer evnen til å håndtere politiske føringer, så må kanskje noen hjelpe dem over i andre funksjoner, hvor de ikke kan gjøre noen skade. For dem som er satt til å forvalte våre stridskrefter, er kravet til lojalitet absolutt.

Nei, nei og atter nei, Bertil Zahl!

Om det er én sak vi har tung rettshistorisk empiri for, så er det at offiserer ikke kan gjemme seg bak en absurd lojalitetsplikt. Det har vært forsøkt en rekke ganger opp gjennom historien å hevde at man "bare fulgte ordre" - uten at den aktuelle rettsinstans har blitt synlig imponert av den grunn.

Offiserer som tenker selv; som har selvstendige oppfatninger basert på blant annet integritet, moral, etikk, holdninger, utdanning og erfaring; og som kan handle deretter; er absolutt nødvendig i et moderne Forsvar. Offiserer som blindt følger ordrer eller er "absolutt lojale" etter det som tydeligvis er Zahls definisjon av ordet, finnes det ingen plass for. Vi trenger ikke slå opp i mange medier nå om dagen for å se hvor galt det kan bære av sted.

Jeg forstår at det er sterke følelser i sving foran en så viktig beslutning som valg av kampflybase. Det er viktig for hele landet, og derfor er det også politikerne på Stortinget som skal fatte beslutningen.

Jeg har stor tro på at de greier å fatte en beslutning uten å trekke noens integritet eller lojalitet i tvil.


Ole-Asbjørn Fauske

Eller på Bloggurat.

4 kommentarer:

 1. Hvis jeg ikke husker helt feil har Bertil Zahl også offisersbakgrunn. For meg virker det som om dere begge tar til litt for tungt skyts i en debatt som egentlig dreier seg om investeringsvalg med ulike strategiske, operative og økonomiske konsekvenser.

  Zahl krever lojalitet i forhold til politiske føringer om å prioritere Nord-Norge i forsvarssammenheng. Du vinkler det over i en grunnleggende etisk diskusjon hvor man reserverer seg mot for sterke lojalitetsbånd i forhold til politiske beslutningstagere.

  Slik sett blir dette et klassisk eksempel på at man snakker forbi hverandre og ikke diskuterer den egentlige saken: Faginstansens forslag om lokalisering i relasjon til politiske føringer. Det er en viktig diskusjon det også.

  Hilser Takkatt

  SvarSlett
 2. Takk for kommentaren, Takkatt. Jeg er enig i at faginstansens forslag om lokalisering i relasjon til politiske føringer er en viktig diskusjon. Satsing på Forsvaret i Nord-Norge er en uttalt politisk målsetting. Økonomiske rammer for forsvarssektoren er en annen. Tilgjengelige årsverksrammer likeså. Og slik kan man fortsette.
  Men det viktigste gjenstår, nemlig kommentaren om at "kravet til lojalitet er absolutt". Den gir meg frysninger, og representerer holdninger til Forsvaret som jeg ikke kan la stå uten kommentarer. Min oppriktige mening er at mange offiserer er alt for lojale - i betydningen deltar for lite i samfunnsdebatten og i debatten om hvordan vi best skal utvikle, organisere og drifte Forsvaret.
  Spesielt når man "avkreves lojalitet" er det ekstra viktig å være på vakt.
  Heldigvis pågår det nå flere initiativ som skal bidra til at Forsvarets ansatte bidrar mer med sin kunnskap og sine erfaringer om forhold som angår Forsvaret - også i det offentlige rom.

  SvarSlett
 3. Einig, Ole-Asbjørn.
  Forsvarssjefen har gitt sitt fagmilitære råd innan gitte rammer. Han har vore lojal ift sitt mandat, men det vil vera ulike syn og tolkningar om det er nok satsing på Nord-Norge.
  I ein slik prosess er det meiningslaust å snakka om "absolutt lojalitet".

  SvarSlett
 4. Personlig fører jeg avsnittet om absolutt lojalitet på min romslige konto for spissformuleringer. Men jeg er enig at det er en interessant diskusjon i seg selv.

  Spørsmålet om faginstansens relasjon til politiske føringer bør kanskje deles i to:
  1.Overordnede mål. 2. Forsvarets disposisjoner.
  Nå skal jeg ikke gjøre din blogg til et diskusjonsforum, men jeg tror Zahl ønsket å peke på at gapet mellom 1 og 2 begynner å bli tydelig. Hvis Ørland blir hovedbase
  er tyngdepunktet av forsvarets samlede, operative kapasitet forlagt utenfor den prioriterte landsdelen. En grafisk framstilling av FOHs personellmessige andel av forsvaret i Nord-Norge kan slik sett bli interessant. Eller tragikomisk, alt etter hvordan man ser det.

  Hilser Takkatt

  SvarSlett