torsdag 18. november 2010

Om eventuell sammenslåing av Hæren og HV - nok en gang.

I siste nummer av Offisersbladet (s 37) liker ikke Kjell Inge Bjerga at jeg har kritisert den studien som han og Gullow Gjeseth presenterte i Dagbladet og i Dagsnytt Atten den 22 april og som konkluderte med at Hæren og HV burde slås sammen.

Han sier blant annet at "Obersten kritiserer vårt arbeide ut fra en aviskronikk og enkelte medieoppslag, tilsynelatende uten å ha lest selve studien. Det er et risikabelt forehavende..."

Ja, det var tydeligvis et risikabelt forehavende. Jeg skrev nemlig min kommentar ut fra den antakelsen at når to så kompetente forskere presenterer sitt arbeide i en aviskronikk, og når de i tillegg diskuterer studien i Dagsnytt Atten sammen med Forsvarsministeren, så ville de mest vesentlige poengene i studien bli redegjort for.

Og det ble de for såvidt også. Mitt poeng med å kommentere studien var først og fremst å peke på at å forsøke å løse utfordringene ved at Forsvaret ikke får tildelt nok ressurser for de oppgavene vi faktisk har, ikke kan løses med enda en omorganisering/sammenslåing. Er det noe vi virkelig har erfaring med, så er det at en antydning om en mulig gevinst ved omorganisering nokså snart fører til at den blir tatt ut. Og resultatet er en sammenslåing eller omorganisering uten annen effekt enn at man får enda dårligere forutsetninger for å løse oppgavene.

Det er en utpreget oppfatning i det offentlige Norge - og ikke bare i Forsvaret - om at sammenslåing stort sett alltid gjør forholdene bedre og får kostnadene ned. Det er selvsagt ikke riktig. Dette poenget er verdt en studie i seg selv, så jeg lar det ligge nå.

Utfordringen for både Hæren og HV er at det ikke blir bevilget nok ressurer for å løse de oppgavene de to organisasjonene faktisk har. Etter min mening er det temmelig naivt og tro at en sammenslåing vil rette på dette. Som jeg skrev i min kommentar til studien: "En eventuell sammenslåing vil ikke føre til noe annet enn en sammenslåing".

Jeg gjentar derfor min konklusjon: En sammenslåing av Hæren og HV vil være gal medisin til feil diagnose.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar