søndag 7. mars 2010

Uniform mot hijab - eller hvordan var det?

Igjen blusser debatten opp om å tillate hijab til politiuniform, og frontene står steilt. Fra først å antyde at hijab burde forbys i skolen, ser det nå ut til at SV ønsker å tillate hijab til politiets uniform, skriver VG i dag. Det er med andre ord blitt storpolitikk av et klesplagg.

Men denne saken dreier seg om uniform - ikke for eller mot hijab. "En uniform er et antrekk som er standardisert for å skape ensartethet, fellesskap og identifikasjon for en organisasjon eller gruppe" finner man på Wikipedia, og sikker også i andre oppslagsverk.

Diskusjonen om å eventuelt tillate hijab i politiet tok nokså mye av for ca ett år siden, og det var mange og svært følelsesladede innlegg både for og imot. Det mener jeg er et godt tegn, for det viser et kraftig engasjement i en sak som er viktig for mange. Men det er også viktig at debatten ikke sporer av. Det dreier seg ikke om å være for eller imot bruk av hijab, men om hijab skal bli tillatt til politiets uniform.

For meg blir de viktigste argumentene at politiet må være nøytrale, vise at de representerer nøytralitet, være et symbol på og for den norske statsmakt, og være upåvirket av religiøse og eller kulturelle bånd når de utøver sin maktfunksjon på vegne av den norske stat.

Like viktig er det at folk OPPLEVER at politiet er nøytrale og at de fremstår med nøytral troverdighet. Jeg kan ikke se et eneste argument for at en politikvinne i hijab vil underbygge det - altså gjøre politiet mer nøytrale. Og dermed ser jeg heller ingen grunn til at vi skal ha politikvinner i hijab.

Politiet går i uniform. Uniformen viser at de representerer den norske stat og at de har lovlig adgang til å utøve makt på vegne av den norske stat om det skulle være nødvendig. Politiet trenger vår oppslutning, forståelse og at vi opplever at de er legitime og nøytrale utøvere av makt. Jeg mener at det er en fare for at en politikvinne i hijab vil kunne svekke troverdigheten og opplevelsen av nøytralitet.

Politiet har én uniform. Fargen er blå, og de representerer den norske stat. Uniform er ensretting - ikke mangfold. Uniform, ikke multiform.

Det er en menneskrett å få lov til å gå med hijab om man ønsker det. Men det er ingen menneskrett å få jobb i politiet.


1 kommentar: