torsdag 12. april 2012

Men hva med alle de som dør?

Kommunalråd (H) Merethe Baustad Ranum redegjør i en kronikk i Adresseavisen i dag om hvorfor partiet Høyre sier nei til å legalisere narkotika. Med utgangspunkt i Trondheim Venstres etterlysning av en ny debatt om norsk narkotikapolitikk, hevder hun at avkriminalisering av narkotika er "et eksperiment som Høyre ikke vil være med på".

Felles for mange som diskuterer norsk narkotikapolitikk er at debatten ofte dreier seg om lover og regler. I noen grad snakker man om preventiv virkning, og ofte om behandlingstilbud. Det er bekvemt å snakke om disse forholdene, for da slipper man å forholde seg til det faktum at Norge ligger svært høyt på statistikken blant de land der det dør flest mennesker som følge av narkotikabruk.

I 2008 ble det registrert 179 narkotikadødsfall i Norge - hvorav 60 i Oslo. I 2009 var tallet for hele landet 183, hvorav 73 i Oslo.

Dette er tall som er oppsiktsvekkende høye dersom vi sammenligner oss med f eks Nederland. Nederland har en befolkning på ca 16,5 millioner mennesker - altså mer enn tre ganger så mange som i Norge. Landets hovedstad, Amsterdam, er ofte beskrevet som "Europas narkotikahovedstad". Men det viser seg altså at det i 2009 ble registrert 139 narkotikadødsfall i Nederland. Det er 44 mennesker færre enn i Norge - av en befolkning som er mer enn tre ganger så stor.

Kanskje ikke så rart at den engelske avisen The Guardian har kåret Oslo til å være Europas verste narkotikahovedstad?

Høyre ønsker "en økt satsing på det forebyggende arbeidet (herunder barnevernet), større mangfold i behandlingstilbudet og en styrking av ettervernet" i følge Ranum. Det høres vel og bra ut. Men vi trenger strakstiltak som går ut på å redde flere liv blant dem som forebygging ikke lenger virker for!

Ranums polemikk om at Norge ved en eventuell legalisering må kjøpe heroin illegalt eller starte produksjon selv, er ikke noe bidrag til denne viktige debatten. Herion blir lovlig fremstilt i blant annet Australia.

Jeg er ikke sikker på om legalisering er veien å gå, eller om gratis utdeling av heroin til de tyngste brukerne vil være det som er best for dem. Men det jeg er sikker på, er at dødstallene i Norge er alt for store. Og noe av skylden for det, har den narkotikapolitikken vi fører. Dersom vi justerer narkotikapolitikken til også å dreie seg om å redde flere liv, er det mulig at vi kunne gjøre noe annerledes enn i dag.

Og dersom vi har fokus på å redde liv, skal man ikke utelukke at vi har noe å lære av land som for eksempel Nederland.

Dette er en viktig og alvorlig oppgave for våre politikere. Og nå vet vi hvilke eksperimenter partiet Høyre ikke vil være med på.
Men enn så lenge vet vi ikke særlig mye om hvilke tiltak de vil gjennomføre.Ole-Asbjørn Fauske

Eller på Bloggurat.

3 kommentarer:

 1. Enig i at talet på narkotikamisbrukarar og -dødsfall er altfor høgt her i landet. Venstre er, såvidt eg veit, einaste politiske partiet som tør stå for eit meir nyansert synspunkt. Sjå td. http://www.venstre.no/hordaland/bergen/artikkel/42844. Kanhende finn du noko her som du har meir tru på?

  SvarSlett
 2. Jeg mener bestemt at vi må konsentrere innsatsen om å redde liv. Hele narkotikabekjempelsen må ha det som hovedformål. Det inkluderer OGSÅ alle forebyggende og kriminaliserende tiltak, og det inkluderer selvsagt ettervern. Men når vi stort sett bare er opptatt av forbud, lover og regler, så mister vi det viktigste av syne: Nemlig å redde flere liv.

  SvarSlett
 3. Å stoppe rekruteringen av nye brukere og tilgang, ser jeg på som en hovedprioritet som ville fungere godt og gi hurtig resultat.
  Det er veldig vanskelig å gjennomføre dette når det er fritt fram for salg. Det skulle være unødvendig å fortelle våre "folkevalgte" hvem som står for salget i hovedstaden og i mange andre regioner.
  De samme "folkevalgte" hviser ingen handlekraft til å sette inn resurser mot dette svineriet og unge mennesker dør som fluer av denne treneringen som viser at de bare farer med tomme ord.
  Forresten en ting har de fått til, og det er røking forbudt i sprøyterommene.

  SvarSlett