fredag 25. mars 2011

Har Offisersbladet trådt over streken?

I siste nummer av Offisersbladet - som er medlemsbladet for Befalets Fellesorganisasjon (BFO) - er det publisert en artikkel som jeg har skrevet. Artikkelen ble først publisert i Adresseavisen under vignetten "Signert". Senere la jeg den ut på bloggen min etter at avisen hadde lagt artikkelen ut på nett.

Men hva er problemet med det? Vel - det er flere problemer med det. For det første: Offisersbladet viser til artikkelen på sin første side, og der er overskriften endret til å slutte med et utropstegn i stedet for et spørsmålstegn. Ikke store endringen kanskje, men det endrer definitivt det som jeg mente å indikere. For det andre: Innholdet i artikkelen er "justert". Med det mener jeg at da jeg illustrerte et av mine poenger, så viste jeg til at "En av befalsorganisasjonene har regnet ut at som yrkesgruppe vil militære tape ca 110 millioner kroner i året".
Dette har Offisersbladet endret til at "Befalets Fellesorganisasjon har regnet ut at ..."

Heller ikke det er den store endringen, men Offisersbladet vil tydeligvis poengtere BFOs betydning i saken.

Den viktigste innvendingen er imidlertid denne:
Offisersbladets redaktør sendte meg en mail der han spurte om å få bruke blogginnlegget i bladet. Jeg ønsket ikke det, blant annet fordi artikkelen var publisert i Adresseavisen og på blogg allerede. Jeg anbefalte ham derfor å heller lage en "sak" på innholdet:
"Hva med å heller lage en artikkel om at jeg har skrevet dette i Adressa og på blogg?"

Redaktøren svarte at det skulle han se på og "melde tilbake".

Men redaktøren meldte aldri tilbake. Og nå står artikkelen i Offisersbladet med mitt navn og bilde som om jeg har sendt det inn som et leserinnlegg. Og det har jeg definitivt ikke.

Det er selvsagt hyggelig at en redaktør synes at en artikkel i en avis eller et blogginnlegg fortjener å bli trykket flere steder. Og jeg står selvsagt inne for det jeg skrev på det tidspunktet artikkelen først ble trykket.

Men er dette greit av Offisersbladet? Kan man som redaktør hente en artikkel som allerede er publisert på nett, og så trykke den i sin egen publikasjon som om den er sendt inn som et leserinnlegg? Kan man gjøre det uten å ha innhentet tillatelse fra artikkelforfatteren på forhånd? Til og med når artikkelforfatteren ikke ønsker det? Og i tillegg endre deler av teksten (selv om endringene er små og "kosmetiske")?

Jeg mener at Offisersbladet her har trådt over en grense. Hvilke juridiske forhold som gjelder for dette vet jeg rett og slett ikke, men jeg opplever det som et klart brudd på alminnelig folkeskikk og normal anstendighet.

For å trekke det litt lenger: Vil dette bety at hvilken som helst redaktør kan "plukke" blogginnlegg fra nettet og bruke disse i sin egen publikasjon for å tjene penger på dem? Og gjøre det uten samtykke fra bloggforfatteren?

Jeg tror ikke det. Jeg håper i hvert fall ikke det.

Hva mener dere som leser dette??
Ole-Asbjørn Fauske

Eller på Bloggurat.

16 kommentarer:

 1. Enig med deg. Jeg ble litt overrasket over innlegget ditt her. Jeg har også artikkelen som ett leserbrev fra deg. Kan vi regne med en unnskyldning fra redaktøren i neste nummer?

  SvarSlett
 2. Klassisk hermeneutikk. Endre et ord eller tegn og man kan endre med å endre budskapet i hele teksten.

  Delene forstås og fortolkes ut fra helheten – og helheten forstås og fortolkes ut fra delene.

  Hermeneutisk sirkel er noe enhver desk bør ha i bakhodet når ingress, tittel og annet kommer på plass.

  SvarSlett
 3. Svend Arne Hokstad25. mars 2011 kl. 15:50

  Hei Ole Asbjørn.
  Jeg synes fortsatt at den artikkelen du hadde i Adressa var både god og på sin plass. Jeg er enig med deg i at BFO her begår et overtramp, som de bør beklage i neste utgave. Videre synes jeg at dette er en så viktig sak at her bør BFO bruke hele sitt fagforeningsmessige skyts for å forhindre at vi som yrkesgruppe blir avspist. Det er en reell fare for at offiserer som yrkesgruppe ikke bare sakker akterut ift øvrige offentlig ansatte. Det er også en betydelig fare for at lønnsutviklingen i offiserskorpset blir dårligere enn den tidligere har vært. Grunnet de strukturelle endringene som skjer, er avansementsmulighetene sterkt redusert. Lønn og grad er som kjent tett sammenvevd. I praksis ser man i dag at de aller fleste vil ha oppnådd sitt avansementsmessige tak før de har nådd halvveis i karriereløpet. I praksis betyr dette at offisreer står uten en reell lønnsutvikling de omlag 20 siste årene av sitt yrkesløp. Etterpå venter en svakere pensjon. Sett i lys av dette er det mer enn litt underlig at BFO begrenser seg til bare å "ta inn" ditt innlegg.

  SvarSlett
 4. Nei, dette vil normalt være brudd på opphavsretten slik jeg forstår.

  SvarSlett
 5. Det kan da ikke være lov? Blogginnlegg er da også omfattet av opphavsretten?

  SvarSlett
 6. Ole-Asbjørn
  Her støtter jeg deg fullt. Offisersbladet har gjort et overtramp og en tydelig unnskyldning er på sin plass. Men jeg er ikke så sikker på at de gjorde det "med vilje" - kan hende dette var ubetenksomt. Men du har uansett rett på en tydelig unnskyldning.

  SvarSlett
 7. Åpenbart overtramp Ole-Asbjørn! Å sitere fra publisert materiale er jo ok dersom det er korrekt med henvisning og slikt - men dette er rett og slett en god miks av dårlig håndtverk, prinsipielt overtramp og en dose frekkhet.

  Harald

  SvarSlett
 8. Jeg kan vel muligens oppfattes som partisk, men du har min fulle støtte. Dette dreier seg om respekt, eller mangel på sådan.

  SvarSlett
 9. Pressens Faglige Utvalg!

  La de vurdere saken, det minste du har krav på er en unnskyldning! Og hvis PFU finner det til å være dårlig presseskikk bør ansvarlig redaktør for offisersbladet få en reprimande for sin handling.

  SvarSlett
 10. Dette burde de absolutt ikke ha gjort, spesielt ikke når du ikke ga tillatelse.
  Forøvrig en bra artikkel du skrev, Ole-Asbjørn!
  PFU er jo en mulighet som det også kommenteres her, og en unnskyldnig burde fremføres av ansvarlig redaktør for Offisersbladet ASAP!

  SvarSlett
 11. Opphavsrett, opphavsrett, opphavsrett.

  Ikke at jeg har tatt meg tod til å sette meg inn i saken, men de har ingen anledning til å gjøre noe ut over å gjengi visualisert stensil av publisert innhold fra andre medier (utenom etablerte samarbeidsavtaler) og da selvsaft ikke endre påinnhold eller mening ut over å redigere tekstlengde (med ivaretatt innhild og mening og godkjent av forfatter). Jeg ville selvsagt klaget offisersbladet inn til PFU på generelt grunnlag, men jeg har jo vel kjente meninger mtp offisersbladet :)

  KHG

  SvarSlett
 12. Einar Holst Clausen/Redaktør Offisersbladet26. mars 2011 kl. 16:11

  Jeg ble først i dag - lørdag kjent med dette innlegget på Fauskes blogg. Jeg skjønner ikke annet enn at dette må bero på en misforståelse, men tar gjerne på meg skylden for den.

  Denne saken er meget beklagelig, om den nå oppfattes som om Offisersbladet har stjålet artikkelen. Jeg snakket med Ole-Asbjørn i forkant, fordi jeg synes artikkelen var meget god. Jeg spurte om den av den grunn om jeg kunne sette den på trykk i bladet.

  Det jeg oppfattet i løpet av samtalen, var at Ole-Asbjørn, som jeg for øvrig alltid har hatt et godt forhold til, ikke var sikker på effekten av dette, da den allerede hadde stått på trykk i Adresseavisa, og på hans blogg. Han foreslo også å lage en utvidet sak/intervju på temaet.

  Når det hele har blitt slik det ble, så synes jeg det bare er veldig trist. Meningen var kun å videreformidle et meget godt budskap fra en offiser som med sin faglige dyktighet, også har mot til å si ifra når utviklingen går i gal retning.

  Når det nå kan oppfattes som om jeg har "stjålet" artikkelen til Ole-Asbjørn, og gjort han urett, så er jeg i så fall den første til å beklage dette på det sterkeste!

  Jeg trykte artikkelen i beste mening, ut ifra at jeg aldri oppfattet et nei, i løpet av samtalen. Uansett - så overleverer jeg her og nå, i all offentlighet, en uforebeholden unnskyldning til deg Ole-Asbjørn.

  SvarSlett
 13. Jeg benytter anledningen til å kommentere denne saken så raskt som mulig, ved å bruke denne bloggen. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det her må foreligge en misforståelse. Men når saken har blitt slik den nå fremstår, så kan jeg gjerne si at det er jeg som må ha misforstått Fauskes mening. Under vår samtale, ytret jeg ønske om sette hans gode artikkel på trykk, etter å lest innlegget i Adresseavisa og på hans blogg.

  Jeg oppfattet det slik at Fauske var i tvil om effekten ved å ha den på trykk i Offisersbladet i tillegg. Altså ikke at han sa nei til å få den på trykk. Han foreslo en utvidet sak med samme tema. Nå ble det aldri tid og anledning til dette, før bladet gikk i trykken. Men jeg burde selvfølgelig dobbeltsjekket dette i forkant.

  Når jeg nå tydeligvis har gjort Fauske en stor urett, så er jeg den første til å beklage dette. Artikkelen fra en faglig sterk offiser med meningers mot, ble satt på trykk i beste mening, til felles beste.

  Jeg hadde ikke den fjerneste anelse om at dette skulle utvikle seg til å bli slik som det nå fremstår, og har heller ingen problemer med å sende, i all offentlighet, en uforebeholden unskyldning til Ole-Asbjørn, når han har oppfattet det slik han har, og det er jo hans selvfølgelige rett.

  SvarSlett
 14. Jeg setter pris på unnskyldningen, Einar. Men det endrer ikke saken. Du har trykket artikkelen slik at den fremstår som et innlegg fra meg, uten at jeg har gitt tillatelse til det. Og du har gjort endringer i den opprinnelige teksten - flere og større endringer enn de eksemplene jeg viste til i blogginnlegget ovenfor.

  Selv om du ikke oppfatte et "nei", er jeg overbevist om at du ikke kan ha oppfattet et "ja". Heller tvert imot - som jeg skriver ovenfor, skulle du "komme tilbake" til saken. Det gjorde du ikke.

  Det er mange av Offisersbladets lesere som ikke leser denne bloggen. Du bør også gjøre dem oppmerksom på at artikkelen ble trykket uten min tillatelse - og at du har gjort endringer i teksten.

  SvarSlett
 15. Bra at offisersbladet kommer med en unnskyldning, dog litt snevert og kun ha den her på bloggen din.
  Med tanke på at BFO har over 9000 medlemmer(?) så er det vel bare en brøkdel av disse som får dette med seg gjennom bloggen din.

  SvarSlett
 16. Det kan umulig være lov, ihvertfall når det du som har skrevet det bekrefter til redaktøren at "nei det vil jeg ikke" så har han ingen rett på å ta innlegget, publisere det, eller endre på det.

  Men du har flotte innlegg onkel, så stå på!

  SvarSlett