torsdag 1. september 2011

Heksejakten er i gang

Etter de alvorlige hendelsene ved Regjeringskvartalet og på Utøya den 22 juli har Regjeringen nedsatt en kommisjon som skal gi en samlet fremstilling av hva som skjedde denne dagen, samt å gi anbefalinger ut fra den lærdom man eventuelt kan trekke av det man finner ut.

Men rapporten fra kommisjonen er det mange som ikke har tid til å vente på. Etter noen dagers "fredningstid", begynte pressen å spekulere i hva som gikk galt. Lenge fikk de holde på for seg selv, men så kom valgkampen i gang.

Først var Stortingsrepresentant Per Sandberg ute og kritiserte Politiet. Det fikk han oppmerksomhet for, men liten kritikk i media. Sannsynligvis fordi media selv hadde gjort noe av det samme. Denne uken har flere politikere fra opposisjonspartiene også kommet med kritikk, og i dag går Sandberg enda lenger og mener at Janne Kristiansen, sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, må ta sin hatt og gå. Han blir støttet av Trygve Hegnar. Til og med regjeringspartiet SV langer i dag ut mot Kristiansen.

Dette begynner å ligne en heksejakt. Som vanlig er det lite fakta som underbygger kritikken - ikke ulikt situasjonene som gav opphav til uttrykket heksejakt. Hvordan flere medier og nå også politikere allerede kan konkludere med at noen ikke har gjort en god nok jobb, er for meg en gåte. Nettopp fordi vi skal få fram alle fakta og bli kjent med alt som hendte er det nedsatt en kommisjon. Det som nå foregår - for tiden med hetsing av Janne Kristiansen - er i beste fall useriøst.

Jeg har selv ved flere anledninger hatt som oppgave å evaluere alvorlige hendelser i Forsvaret - både hendelser i internasjonale operasjoner og hendelser her hjemme. Felles for slike undersøkelser er at det er viktig å bringe fram alle relevante fakta om hendelsene, - herunder se på lover, regler, utstyr, organisering, ledelse, oppdrag, ressurser, trening, forberedelser, kommunikasjon, osv osv. Først når man har det hele bildet, er det mulig å si noe substansielt om årsaksforhold og ansvar, for så å kunne komme med anbefalinger.

I heksejakten som nå pågår har mange allerede konkludert. "Politiet har gjort en for dårlig jobb. Samordningen av ressursene var for dårlig. Helikopteret ble ikke benyttet. Det ble brukt feil båt fra feil sted. PST hadde allerede fått informasjon" - er noen av oppslagene som kan leses.

Så kan man spørre: er det ikke bra at det settes et kritisk lys på myndighetenes håndtering av en så dramatisk hendelse? Selvsagt er det det. Men uten å ha tilgang til relevante fakta, blir selv de enkleste konklusjoner bare spekulasjoner. Når Sanberg tar utgangspunkt i uttalelser fra Kristiansen noen timer etter hendelsen og bruker den for å konkludere med at hun ikke lenger har nok tillit, så er det i beste fall bare dumt. Dersom politikere skulle blitt konfrontert med alle sine uttalelser - revet ut av sin sammenheng - så ville det nok være flere enn Kristiansen som hadde fått problemer.

Det største problemet med det som nå har foregått en stund, er imidlertid at det skapes et inntrykk av at gjerningsmannen på Utøya kunne vært stanset tidligere - og dermed at flere kunne overlevd. Det må være en helt forferdelig belastning for de etterlatte å få servert slike oppslag, og de er naturlig nok opprørte og sinte i tillegg til den store sorgen de må bære. Bistandsadvokaten har da også levert en rekke spørsmål til Politiet på vegne av de etterlatte etter alle oppslagene i media.

Det kan godt være at det er tatt feil valg. Det kan godt være at noe burde vært gjort annerledes. Det kan godt være at Politiet ikke var godt nok forberedt. Det kan godt være at noen må stilles til ansvar. Men - med respekt å melde - dette er forhold som kommisjonen eventuelt skal avdekke.

Det fleste såkalte nødetater i samfunnet ønsker seg flere ressurser, mer trening, og bedre samordning. Og det er ikke ønsker som har dukket opp i løpet av tiden med rød-grønn regjering. Også under tidligere regjeringer har behovet for ressurser og trening til Politiet og andre etater vært diskutert. En skulle derfor tro at også politikere fra opposisjonen ville være litt forsiktige før alle fakta om hendelsene er tilgjengelige. Men så var det dette med valgkamp, da....

Det er en dårlig skjult hemmelighet at koordinering av samfunnets samlede ressurser kan bli bedre. Det er også en dårlig skjult hemmelighet at Politiet og andre nød-etater ønsker mer ressurser til personell, utstyr og trening.

Jeg håper i anstendighetens navn at politikere og media lar være å spekulere i hvilke konklusjoner man skal trekke i denne saken uten å ha nok fakta. I tillegg til at det er direkte useriøst og at det kan være ødeleggende for enkeltpersoner som er involvert, så legger det unødig byrde til den forferdelige situasjonen de etterlatte befinner seg i.

Det er satt ned en kommisjon. La den gjøre jobben sin.Ole-Asbjørn Fauske

Eller på Bloggurat.


6 kommentarer:

 1. Du skriver bl.a.: "Hvordan flere medier og nå også politikere allerede kan konkludere med at noen ikke har gjort en god nok jobb, er for meg en gåte."

  Det vi VET: ABB ble arrestert uten noen annen innsats fra politiet enn at de tok seg frem til ham! Politiet løsnet ikke ett skudd! Han hadde
  overgitt seg og sto med hendene i været før politiet så ham. Hvilken innsats gjorde egentlig politiet den dagen? En ting er klart, de kom svært, svært mye senere enn de skulle, og den synlige innsatsen var som hentet fra en Monty Python-film.

  Private utførte førstehjelp og reddet liv. Ambulansefolk og politi sto og gjemte seg og kom først inn lenge etterpå for å hente de som allerede var reddet av tilfeldige folk på ferie. Hva er dette for slags redningstjeneste?

  Politiet unnskylder seg i ettertid med at de trodde ditt og datt. Ja, noe kan man jo alltid tro, men det unnskylder ikke mangelen på handling.

  Vi VET nå at ABB ville ha overgitt seg uten skyting om de første politifolkene hadde tatt seg over til Utøya. At de ikke gjorde det, er
  politiledelsens ansvar mht. manglende opplæring. Opplærte politifolk kan være redde, men de skal ikke få panikk eller være skuddredd, da har de ikke noe i politiet å gjøre.

  Det er ikke nok at når ledere gjør så godt de kan, så skal vi ta det de kan yte. Det finnes gode ledere og inkompetente ledere. Dessverre mest av det siste i varierende grad.

  Forstår du at folk er vettskremte over det de har sett av politiets og politikernes handlekraft?

  Saken er en nasjonal tragedie og en stor sorg for de som har mistet sine barn. En ekstra belastning har det vært å vite om det som skjedde den siste halve timen ABB var på øya. Vi kan ikke vente et år før vi begynner
  å rydde opp i det vi alle har lest om og sett med våre egne øyne.

  SvarSlett
 2. Kjære Anonym (hvorfor er du det, forresten?). Jeg er enig i at dette er en nasjonal tragedie. Og dersom undersøkelsene viser at det er noen som ikke har gjort jobben sin, så regner jeg med at de må ta konsekvensene av det.

  Du bygger dine kommentarer på det vi VET. Og det vi VET nå, det visste vi ikke da dramaet pågikk. Blant annet derfor må vi undersøke det som skjedde meget grundig før vi trekker konklusjonene.

  En ukvalifisert jakt på syndebukker fører sjelden med seg noe bra.

  SvarSlett
 3. Som den andre anonyme velger jeg også det for å slippe å motta hattelefoner eller telefoner fra noen som skal diskutere meg til å bytte mening. Internett kan sammenlignes med en stor by med veier, kryss, bygninger og addresser. Man kan noen ganger velge hvor man vil gå, andre ganger ikke. Noen steder går man ikke i det hele tatt. Man går heller ikke rundt med et stort navneskilt på seg når man går i gatene, så hvorfor gjøre det på Internett. Skulle din neste sjef gjøre et søk på deg så er det greit at han slipper å se dine meningsytringer. Blir rett og slett flere intervjuer av det.

  Over til saken. Det er helt legitimt å kritisere politiet for den jobben de gjorde(eller ikke gjorde er vel mer riktig) på Utøya. Bildene som viser politibiler som snur eller bare at verke tene står der og er usikre(redde) på hva de skal gjøre mens vanlige folk og campiturister ofret livet for ungdommene.

  "Vente på kommisjonen", hva slags tullprat er det? Det er min soleklare rett å kritisere politiet så mye jeg bare vil. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det er en plikt å kritisere offentlige etater og styre og stell. Da vil de kanskje lære noe av det og bli bedre, selv om jeg tviler sterkt.

  Kommisjonen kommer til å frikjenne både politi og PST. Hvis de gjør noe annet så blir jeg meget overrasket.

  SvarSlett
 4. Jeg hadde egentlig bestemt meg for å ikke publisere flere anonyme innlegg, men jeg velger å gjøre enda et unntak - fordi det siste Anonym sier provoserer meg nokså kraftig.

  For det første: Ja, jeg skjøøner at det kan være ubehagelig når noen forsøker å få deg til å forandre mening. Og da er det sikkert bekvemt å kunne si hva man mener uten at noen vet hvem avsenderen er. Samtidig er det også feigt.

  Sammenligningen med å gå med navneskilt i gatene er underlig. Jeg har heller ikke på meg navneskilt når jeg går i gatene, men når noen vil diskutere en sak med meg vil jeg gjerne vite hvem vedkommende er. Ellers går jeg helst videre uten å bry meg. Noe som jeg altså også vanligvis gjør når noen forsøker å poste et anonymt innlegg på bloggen min.

  Men den viktigste grunnen til at jeg publiserer dette anonyme innlegget er avslutningen:

  "Det er min soleklare rett til å kritisere politiet så mye jeg bare vil. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det er en plikt å kritisere offentlige etater og styre og stell. Da vil de kanskje lære noe av det og bli bedre, selv om jeg tviler sterkt."

  Selvsagt er det din soleklare rett. Det er nettopp det ytringsfrihet handler om. Men rett til å ytre seg betyr ikke at du har rett til å bli hørt. Du kan kritisere så mye du vil, men når du ikke har andre "fakta" å komme med en de du har sett i media, har du ingen troverdighet.

  Hver eneste dag - også på nyhetene i dag - kommer det fram nye opplysninger som er viktige for å forstå hendelsen i Regjeringskvartalet og på Utøya.

  At du tydeligvis har konkludert allerede får være din sak. Jeg har ikke det.

  SvarSlett
 5. Man stiller vel kanskje litt vel høye krav til politiet om det er forventet at de skulle hatt store deler av den informasjonen som i dag foreligger da de utførte sin operasjon.

  Skal man kritisere arbeidet må det selvfølgelig være på grunnlag av hva slags informasjon politiet hadde (eller hva vi kan forvente at de burde ha) da de utførte sin operasjon, ikke hva vi vet i dag. Dette er så grunnleggende at de strengt tatt ikke burde være nødvendig å påpeke.

  Morten

  SvarSlett